Truyện Dế mèn phiêu lưư ký

Authors: Tô Hoài
Issue Date: 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22786
Appears in Collections:Những tác phẩm văn học đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh


Nhận xét