Hóa thạch Dạng bút thạch (Graptolithina)

Dạng bút thạch là một phụ ngành của ngành Nửa dây sống (Hemichordata), gồm những động vật sống ở biển theo kiểu quần thể, di động hoặc cố định. Bộ xương quần thể cấu tạo từ những nhánh thẳng hoặc cong, tách rời hoặc liên hệ với nhau bằng các nhánh nối. Dọc theo các nhánh đó phân bố các ổ (theca) trong đó chứa các cá thể. Ở phần đầu của mỗi nhánh có một ổ phôi (prosicula) hình nón, cấu tạo từ các sợi graptin sắp xếp chặt chẽ với nhau theo một đường khâu hình chữ chi. Các ổ có dạng ống trụ hay hình chóp, xếp nghiêng so với trục dọc của nhánh. Chúng có thể có một phần vách tiếp giáp với nhau hoặc hoàn toàn biệt lập và được xếp thành một, hai, hiếm khi đến bốn hàng, dọc theo các nhánh. Quần thể Dạng bút thạch có thể cấu tạo từ những ổ giống nhau hoặc những ổ phân dị theo chức năng. Trong trường hợp sau người ta phân biệt ba kiểu ổ -- ổ chính (autotheca), ổ kép (bitheca) và ổ ống (stolotheca). Động vật Dạng bút thạch sinh sản theo kiểu hữu tính và vô tính. Sự sinh sản vô tính thực hiện bằng cách mọc chồi. Ổ đầu tiên xuất hiện bằng cách chọc thủng vách của ổ phôi (kiểu mọc chồi xuyên vách). Các ổ tiếp theo sinh ra bằng cách mọc chồi đơn giản. Hóa thạch Dạng bút thạch được gặp trong các tầng đá trầm tích có tuổi từ Cambri đến Carbon. Chúng là những sinh vật biển khơi, có ý nghĩa địa tầng tốt. Các đới sinh địa tầng phân chia theo Dạng bút thạch có ý nghĩa đối sánh quốc tế. Một số ranh giới thời địa tầng được khẳng định trên cơ sở các đới Răng nón, ví dụ ranh giới S/D.

Nhận xét