Xử lý và luận giải các tài liệu tìm kiếm địa hóa

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18119

Xứ lý và luận giải các dữ liệu là khâu cuối cùng và rất quan trọng trong tìm kiếm địa hóa. Xử lý dữ liệu địa hóa là hệ thống hóa các dữ liệu và biểu diễn chúng dưới dạng toán học hay đồ giải. Luận giải các dị thường địa hóa là sự diễn đạt các lý luận về nguồn gốc, xác định sự phân bố các nguyên tố hóa học trong phạm vi trường địa hóa và cuối cùng là thể hiện mối liên quan của chúng với các khoáng hóa và các mỏ quặng. Công tác này không những đòi hỏi phải có kiến thức tốt về lý thuyết địa hóa mà còn cần phải có kinh nghiệm thực hành trong việc kiểm tra và đánh giá các dị thường (trên mức nền) của các nguyên tố để từ đó phát hiện ra các mỏ khoáng.

Kết quả hình ảnh cho địa hóa

Nhận xét