Tính chất ERDOGIC của hệ động lực và của quá trình ngẫu nhiên


Link bài viết tham khảo: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2372

Lý thuyết hệ động lực được khai sinh bởi nhà toán học nổi tiếng người Pháp, Henri Poincaré cách đây một thế kỷ khi ông công bố tác phẩm nổi tiếng cuả mình trình bày các nghiên cứu về lý thuyết định tính của phương trình vi phân. Ngày nay, từ những kết quả đạt được của nhiều nghiên cứu gần đây, lý thuyết hệ động lực đã trở thành một nhánh nghiên cứu chính trong toán học được nhiều nhà khoa học quan tâm. Điều quan trọng hơn là lý thuyết hệ động lực có mối liên quan chặt chẽ với nhiều ngành toán học khác cũng như có nhiều ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa Mục đích của luận văn là trình bày tính chất egodic của hệ động lực cũng như của quá trình ngẫu nhiên và các hệ quả của các tính chất đó thông qua khái niệm và các định lý liên quan đến trung bình theo thời gian và trung bình theo tập hợp.

Nhận xét