Thù nhà nợ nước : Tiểu thuyết lịch sử Thù nhà nợ nước : Tiểu thuyết lịch sử

Những năm cuối đời nhà văn Nguyên Hồng đang viết dang dở bộ tiểu thuyết về đề tài Hoàng Hoa Thám với cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Thù  nhà nợ nước là cuốn đầu tiên của bộ sách ấy.
Sách do hội Văn học nghệ thuật Hà Bắc in năm 1981
Authors: Nguyên Hồng
Keywords: Văn học Việt Nam
Tiểu thuyết lịch sử
Issue Date: 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32751
Appears in Collections:Những tác phẩm văn học đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhận xét