Thành phần ban đầu của vũ trụ


Mục tiêu của địa hóa học là xác định độ phổ biến của các nguyên tố trong tựnhiên. Lượng thông tin này  cần thiết đểphát triển  các lý thuyết về nguồn  gốc của các nguyên tố và cấu trúc của vũ trụ. Do đó, giữa Địa hóa học và Hóa vũ trụ có những nhiệm vụ chung trong nghiên cứu nguồn gốc các nguyên tố.
Thành phần duy nhất có của Trái Đất là sản phẩm của ba quá trình chính, bao gồm: (1) các quá trình tổng hợp hạt nhân trong vũ trụ tạo  ra  các nguyên tố; (2) quá trình hình thành và tiến hóa vũ trụ;và (3) quá trình hình thành và tiến hóa hệ Mặt Trời và các hành tinh. Chúng ta sẽ bắt đầu  bằng việc xem  xét  quá  trình  tổng  hợp  hạt  nhân.  Các  thiên  thạch  là  sự ghi  nhận  chủyếu lượng thông tin của sự hình thành hệ Mặt Trời và các vật thể hành tinh trong đó, do đó ta dành riêng phần đáng kể cho sự tìm hiểu các đối tượng này.
                        

Nhận xét