So sánh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo pháp luật Đức và pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25554
Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học quốc gia Hà NộiSố trang: 84 tr


Nhận xét