Hóa thạch Da gai và Tay cuộn

Ngành Da gai gồm những động vật đơn lẻ sống trong biển. Một số động vật Da gai sống di động, số còn lại sống cố định. Đặc điểm nổi bật của động vật ngành Da gai là trong cấu tạo cơ thể của chúng có hệ chân mút. Đó thực chất là một phần của khoang cuống thứ sinh được tách ra, trong chứa chất lỏng có thành phần gần giống với nước biển. Các chân mút làm nhiệm vụ của cơ quan xúc giác và trao đổi khí. Ở Da gai không cuống các chân mút còn có chức năng của cơ quan vận động (hình 1) Cơ thể động vật Da gai có dạng sao, dạng cầu, dạng túi, dạng cây v.v. và được đặc trưng bởi đối xứng năm tia. Tính đối xứng của động vật Da gai thể hiện ở cả những đặc điểm cấu tạo bên trong và bên ngoài. Khung xương cấu tạo từ những phiến vôi hoặc tạo nên một bộ giáp vôi liên tục. Trên mặt các phiến có các mấu và gai nhọn (do đó ngành này có tên là Da gai) hoặc những cơ quan nắm bắt đặc biệt, có nhiệm vụ tấn công, tự vệ và làm sạch cơ thể.


Nhận xét