Hóa thạch Bào tử - phấn hoa

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18934
Bào tử và phấn hoa là cơ quan sinh sản của thực vật. Phấn hoa thường dùng để chỉ cơ quan sinh sản của thực vật hạt trần và hạt kín còn bào tử là cơ quan sinh sản của các dạng thực vật khác bao gồm rêu, thạch tùng và dương xỉ. Tuy chức năng sinh sản của bào tử, phấn hoa là khác nhau nhưng chúng đều có đặc điểm chung là cần phải được phát tán và vận chuyển đến một nơi nhất định để nảy mầm. Chính vì đều cần được phát tán để thực hiện chức năng sinh sản nên đặc điểm của bào tử, phấn hoa có nhiều điểm tương đồng. Chúng có kích thước tương tự nhau, thường dao động trong khoảng 20 đến 40 µm.

Nhận xét