Đá xâm nhập mafic

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18651
Mafic là thuật ngữ dùng để chỉ các đá hoặc khoáng vật chứa nhiều Mg và Fe trong thành phần. Chữ mafic được ghép từ những chữ đầu của hai từ Magnesium và fic theo nguồn từ tiếng Latin (ferrum) để chỉ thành phần sắt. Các đá xâm nhập thuộc nhóm mafic bao gồm gabro và một số biến loại khác, chẳng hạn như gabro kiềm (essexit) có chứa trong thành phần các khoáng vật felspatoid như nephelin, leucit, analcit, syenogabro là biến loại chứa felspat kali nhưng nghèo feldspatoid. Gabro kiềm chứa nhiêu analcit có tên gọi là teschenit, còn loại chứa >10% nephelin được gọi là theralit. Đá gabro được gọi là norit khi có mặt của orthopyroxen với số lượng trội hơn so với clinopyroxen trong thành phần. Gabro là đá xâm nhập tương đồng về thành phần với đá phun trào basalt, tên gọi nó do nhà địa chất người Đức Christian Leopold von Buch đặt theo tên một thị trấn ở khu vực Tuscany ở Italia. Còn essexit được đặt theo tên một địa danh ở Hạt Essex, bang Massachusetts (Hoa Kỳ). Thành phần khoáng vật đặc trưng của gabro gồm olivin, pyroxen, plagioclas, amphibol và biotit. Do có độ cứng cao, màu sắc hài hòa nên gabro thường được sử dụng làm các loại đá ốp lát mà sản phẩm thương mại của nó được gọi là đá “granit đen”. Ngoài ra, gabro còn là nguyên liệu dùng cho điêu khắc, chế tác các tượng đài, phù điêu, bia mộ, v.v... Liên quan với quá trình thành tạo gabro có một số khoáng sản có giá trị như đồng, vàng, bạc, titan, sắt, vanadium, v.v...


Nhận xét